دسته‌بندی موضوعی
 

علمی

ترتیب:
مگ مغناطیسی(94 قطعه)
مگ مغناطیسی(94 قطعه)
مغناطیس سبک خمیده
36,000 تومان
مگنت 102 قطعه
مگنت 102 قطعه
102 قطعه
52,000 تومان
مگنت 34 قطعه
مگنت 34 قطعه
34 قطعه
20,000 تومان
مولاژ ( نیم تنه ) آناتومی 1/2 بدن انسان
مولاژ ( نیم تنه ) آناتومی 1/2 بدن انسان
آناتومی 1/2 بدن انسان
250,000 تومان
مولاژ ( نیم تنه ) آناتومی 1/4 بدن انسان
مولاژ ( نیم تنه ) آناتومی 1/4 بدن انسان
1/4 بدن انسان
165,000 تومان
4 از 5 ستاره!
مولاژ اسکلت 1/2 بدن انسان
مولاژ اسکلت 1/2 بدن انسان
اسکلت 1/2 بدن انسان
0 تومان
مولاژ جمجمه
مولاژ جمجمه
مولاژ جمجمه
69,000 تومان
5 از 5 ستاره!
میکروسکوپ 107 BN
میکروسکوپ 107 BN
میکروسکوپ 107 BN
1,295,000 تومان
میکروسکوپ جیبی
میکروسکوپ جیبی
میکروسکوپ جیبی
16,000 تومان
میکروسکوپ1200
میکروسکوپ1200
ZKSTX-1200
159,000 تومان
1 از 5 ستاره!
نخستین دایره المعارف فضا
نخستین دایره المعارف فضا
آخر فضا
8,500 تومان
 

در صورت تمایل، در قسمت ترتیب، وسایل را بر اساس « قیمت کم به زیاد » مرتب فرمایید.