دسته‌بندی موضوعی
 

هفت و هشت و نه ساله

تصویری، شنیداری و نرم‌افزارها
تصویری، شنیداری و نرم‌افزارها
کارت‌ علمی هیجانی
کارت‌ علمی هیجانی
ترتیب:
آموزش طراحی و نقاشی آنا 6 تا 11 سال
آموزش طراحی و نقاشی آنا 6 تا 11 سال
6 تا 11 سال
16,000 تومان
بازآموز
بازآموز
5 تا 9 سال
26,000 تومان
بازی شکل و رنگ
بازی شکل و رنگ
جورچین آهنربایی
15,000 تومان
بازی میخ و چکش
بازی میخ و چکش
بازی میخ و چکش
102,000 تومان
5 از 5 ستاره!
بازی و ریاضی
بازی و ریاضی
4 عمل اصلی
7,500 تومان
5 از 5 ستاره!
ببین و بگو
ببین و بگو
آموزش زبان انگلیسی
15,000 تومان
ببین و نقاشی کن
ببین و نقاشی کن
جعبه ای
40,000 تومان
بپیچ و بساز
بپیچ و بساز
بپیچ و بساز
14,000 تومان
5 از 5 ستاره!
بسته آزمایش علمی آهنرباها
بسته آزمایش علمی آهنرباها
آهنربا
9,500 تومان
4 از 5 ستاره!
بسته آزمایش علمی بدن انسان
بسته آزمایش علمی بدن انسان
حواس پنج گانه
59,000 تومان
بسته آموزشی خیاطی
بسته آموزشی خیاطی
خیاطی
29,000 تومان
بسته آموزشی علوم‌تجربی و شیمی ویژه دانش‌آموزان
بسته آموزشی علوم‌تجربی و شیمی ویژه دانش‌آموزان
کل آزمایش های علوم
99,000 تومان
 

در صورت تمایل، در قسمت ترتیب، وسایل را بر اساس « قیمت کم به زیاد » مرتب فرمایید.